🌞 Summer Sale / popust 15-18% 🌞

Odredbe i uvjeti

§ 1. Osnovni propisi

(1) Sljedeći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ugovore između IS Development s.r.o., Třída práce 42, 79201 Bruntál, CZ - dalje u tekstu pružatelj - i klijent, koji www.xoffroad.world na web stranici treba zatvoriti. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključenost vlastitih uvjeta kupca je isključena.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhu koja se ne može pripisati niti poslovnoj niti samostalnoj profesionalna djelatnost. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno društvo, pri sklapanju pravnog posla u obavljanju samostalne stručne ili gospodarske djelatnosti.

(3) Jezik ugovora je njemački. Potpuni tekst ugovora nije pohranjen u ponudi. Prije slanja narudžbe putem online - sustava košarice moguće je ispisati podatke o ugovoru korištenjem funkcije ispisa preglednika ili pohranjeni elektronički. Nakon primitka narudžbe ponuđeni podaci o narudžbi, podaci propisani zakonom za ugovore na daljinu i Općim uvjetima ponovno se šalju kupcu e-poštom.

Ako se zahtjevi za ponude, na primjer telefonom, prosljeđuju putem e-pošte, u pisanom obliku ili putem integriranog obrasca zahtjeva na web stranici dobavljaču, kupac prima sve ugovorne podatke u kontekst obvezujuće ponude poslane e-poštom, koju kupac može ispisati ili spremiti elektronički.

§ 2 ugovora

Predmet ugovora je kupoprodaja robe. Pojedinosti, posebice bitne karakteristike robe možete pronaći u opisu artikla i dodatnim informacijama na web stranici.

§ 3. Zaključenje ugovora

(1) Opisi proizvoda ponuđača na internetu nisu obvezujući i nisu obvezujuća ponuda za sklapanje ugovora.

(2) Kupac može obvezujuću ponudu za kupnju (narudžbu) na Online - Make sustavu košarice. Kupnja robe namijenjene stavljanju u "košaricu". Kupac putem odgovarajući gumb na navigacijskoj traci za pozivanje "košarice" i zatim unosite promjene u bilo kojem trenutku. Nakon poziva stranice "Blagajna" i unosa osobnih podataka te uvjeta plaćanja i dostave sve podaci o narudžbi konačno se ponovno prikazuju na stranici sa sažetkom narudžbe. Prije slanja narudžbe kupac ima priliku ovdje ponovno provjeriti sve detalje kako bi se promijenili, (također koristeći "poleđinu" internetski preglednik) ili odustati od kupnje. Slanjem narudžbe putem "pay it naloga" kupac daje obvezujuću ponudu. Kupac prima automatsku e-poštu o primitku svoje narudžbe, koja ne dovodi do sklapanja ugovora.

(3) Prihvaćanje ponude (a time i ugovora) vrši se ili pisanom potvrdom (npr. e-mailom), kojom kupac potvrđuje robu obradu narudžbe ili dostavom ili isporukom robe. Ukoliko kupac u roku od 2 dana nema potvrdu narudžbe ili obavijest o pošiljci ili nema robu, više nije vezan za svoju narudžbu. Ako je potrebno usluge već u tom će slučaju biti odmah vraćeno.

(4) zahtijeva od kupca kupnju robe ili pojedinačne ponude izvan online sustava košarice, na primjer, putem telefona, prenesene putem e-pošte, pisanim putem ili putem integrirani na obrascu zahtjeva za dobavljača na web stranici, nisu obvezujući za kupca. Dobavljač će u tu svrhu kupcu dostaviti obvezujuću ponudu u pisanom obliku (npr. e-poštom) koji je može prihvatiti u roku od 5 dana od kupca.

(5) Završetak narudžbe i dostava svih potrebnih podataka u vezi s konačnim ugovorom je djelomično automatizirana e-pošta. Kupac stoga mora osigurati da instrument koji je položio, ponuđena e-mail adresa je ispravna, primanje e-pošte tehnički osigurano i posebno nije spriječeno spam filterima.

§ 4 Cijene, Troškovi dostave

(1) Reference u odgovarajućim cijenama ponude i troškovi dostave su konačne cijene. Uključuju sve komponente cijene, uključujući sve primjenjive poreze.

(2) Troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu. Nalazite se na stranici "Plaćanje i dostava" na poziv, prijavljuju se zasebno tijekom postupka narudžbe i moraju se platiti dodatno od strane kupca, osim ako nije obećana dostava s troškovima dostave.

(3) Kupac dobiva račun s PDV-om.

§ 5 Uvjeti plaćanja i dostave

(1) Za uvjete plaćanja i dostave raspitajte se e-poštom.

(2) Osim ako nije drugačije navedeno u pojedinačnom plaćanju, zahtjevi za plaćanje iz izvršenog ugovora odmah dospijevaju za plaćanje.

(3) Ako član kojeg je imenovao proizvod kupca, suprotno očekivanjima, nije dostupan unatoč brzom sklapanju odgovarajuće transakcije zaštite od dobavljača iz razloga izvan kupac će odmah biti obaviješten o nedostupnosti i povratu u slučaju povlačenja svih već izvršenih uplata odmah.

(4) Za potrošače je zakonom propisano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe tijekom otpreme do isporuke robe prelazi na kupca, bez obzira je li pošiljka osigurana ili neosigurana.

Ukoliko je kupac poduzetnik, nabavu i otpremu obavlja na vlastitu odgovornost.

§ 6 Troškovi povrata prilikom korištenja prava na otkazivanje

U slučaju korištenja primjenjivog potrošačkog zakonskog prava na otkazivanje za ugovore na daljinu dogovoreno je da kupac mora snositi troškove povrata ako vraćena cijena ne odgovara prelazi iznos od 40 eura ili ako po višoj cijeni stvar Kupci mogu vratiti ili ugovorom dogovoreno djelomično plaćanje u trenutku opoziva koji još nije izvršen, osim ako je roba isporučena nije naručeno. U svim drugim slučajevima dobavljač snosi troškove povrata. Za povrate, izvršit ćemo povrat u roku od 14 dana po primitku besprijekorne robe.

§ 7 Zadržavanje, zadržavanje vlasništva

(1) Založno pravo, Kupac koristi samo ako je potraživanje iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje do pune isplate kupoprodajne cijene od strane prodavatelja.

(3) Ako je kupac poduzetnik, vrijedi i sljedeće:

a) Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja svih potraživanja proizašlih iz tekućeg poslovnog odnosa. Prije prijenosa vlasništva robe je zalog odn sigurnosne svrhe nije dopušteno.

b) Kupac može preprodati robu u uobičajenom tijeku poslovanja. U tom slučaju on nam ustupa sva potraživanja u iznosu fakture, koja proizlaze iz preprodaje na koju je prihvaćanje zadatka od dobavljača. Kupac je također ovlašten za naplatu duga. Ukoliko uredno podmiruje svoje obveze plaćanja, pružatelj zadržava pravo da sam naplati dug.

c) Prilikom spajanja i miješanja robe prodavatelj stječe zajedničko vlasništvo nad novom stavkom u omjeru fakturne vrijednosti rezervirane robe prema ostalim obrađenim artiklima u tom trenutku obrade.

d) Dobavljač se obvezuje osloboditi vrijednosne papire na koje ima pravo na zahtjev kupca u mjeri u kojoj ostvariva vrijednost kolaterala od dobavljača premašuje osiguranu tražbinu za više od 10%. Odabir vrijednosnih papira koji će se izdati je dužnost davatelja.

§ 8 Jamstvo

(1) Zakonske odredbe.

(2) Budući da se od potrošača traži da provjeri kompletnost robe, očite nedostatke i oštećenja odmah po isporuci, a o pritužbama prodavatelja i pošiljatelja što je prije moguće obavijestiti kupac. Kupac se ne pridržava, to nema utjecaja na zakonske zahtjeve iz jamstva.

(3) Ako je kupac poduzetnik, odstupajući od stavka 1.:

a) pojam kvaliteta robe samo vlastite informacije od strane dobavljača i opis proizvoda proizvođača prema dogovoru, ali bez drugih reklama, promocija i javnih izjava od strane proizvođač.

b) Kupac je dužan odmah pregledati robu i obratiti pozornost na odstupanja u kvaliteti i količini te očite nedostatke u roku od 7 dana od primitka robe od strane prodavatelja pisanim putem, za zaštitu roka dovoljno je pravovremeno slanje. Ovo se također odnosi na kasnije otkrivene skrivene nedostatke. U slučaju kršenja istrage i opomene, jamstvena potraživanja su isključena.

c) U slučaju nedostataka prodavač po svom izboru vrši popravak ili zamjenu. Ako popravak dva puta ne uspije, kupac može zahtijevati sniženje ili odstupiti od ugovora prema vlastitom nahođenju. U slučaju popravka, dobavljač ne mora snositi povećane troškove nastale otpremom robe na mjesto koje nije mjesto izvedbe, pod uvjetom da pošiljka nije u skladu s namjeravanu uporabu robe.

d) Jamstveni rok je jedna godina od datuma isporuke. Skraćeno jamstveno razdoblje ne odnosi se na krivo prouzročenu štetu prodavatelja uzrokovanu ozljedom života, udova ili zdravlja i grubim nemarom ili namjerno prouzročio štetu ili lošu vjeru dobavljača, kao i regresne zahtjeve u skladu s §§ 478, 479 BGB.

§ 9 Odgovornost

(1) Pružatelj je odgovoran za svaku neograničenu odgovornost za štetu koja proizlazi iz povrede života, udova ili zdravlja, za sve slučajeve namjere ili grubog nemara, prijevarnog prikrivanja nedostatak, preuzimanje jamstva za stanje kupljenog artikla, u slučaju štete Zakon o odgovornosti za proizvode i u svim drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

(2) Ako se radi o bitnim ugovornim obvezama, odgovornost pružatelja usluga u slučaju manjeg nemara do tipične, predvidljive štete. Materijalne ugovorne obveze su materijalne obveze koje proizlaze iz prirode ugovora i čijom bi se povredom ugrozila svrha ugovora te obveze koje prodavatelj nameće sadržajem ugovora svrha ugovora, koja čini ispravno izvršenje ugovora uopće mogućim i na koju se kupac može redovito pouzdati.

(3) odgovornost je isključena u slučaju kršenja beznačajnih ugovornih obveza iz manjeg nemara.

(4) Podatkovna komunikacija putem interneta ne može biti zajamčena bez pogrešaka i/ili dostupna u svakom trenutku na trenutnom stanju tehnike. Pružatelj je odgovoran do mjere ili za stalna neometana dostupnost niti web mjesto i usluge koje se tamo nude.

§ 10 Mjerodavno pravo, mjesto izvršenja, nadležnost

(1) Primjenjuje se njemački zakon. Samo za potrošače, ovaj izbor zakona u onoj mjeri u kojoj se radi o zaštiti koju pružaju obvezujuće odredbe zakona zemlje uobičajenog boravišta potrošač nije povučen (naklonost).

(2) izvođenje za sve aspekte poslovanja, kao i nadležnost prema postojećem davatelju je sjedište davatelja, ako kupac nije potrošač, već trgovac, pravna osoba pod javnopravnim ili javnim posebnim dobrima. Isto vrijedi ako klijent nema opću jurisdikciju u Njemačkoj ili EU-u ili prebivalište ili uobičajeno boravište u trenutku radnje nije poznato. Autoritet također nazvati sud u drugoj pravnoj nadležnosti ostaje nepromijenjen.

(3) Odredbe CISG-a se izričito ne primjenjuju.

Veza na ODR platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/